אור בהירות הדרך

אור בהירות הדרך – ביני לנדאו

מילים ולחן ביני לנדאו

פתיחה

              

בלי לדעת שום דבר,  בלי להבין כלום מכלום

מוצאים עצמנו קמים ועוזבים את הבית

אור בהירות הדרך זורח עלינו

ואת תוהה לאן הולכים בניך

 

 

אל נא תבכי ארץ אהובה

כל צעד מקרב אותנו לזכות לגלות שוב את פניך

 

 

חסד ועוד חסד ועוד יום במתנה

אך הוא עודנו עומד שם משקיף וכוסף אליך

אנו נוסעים אליו אל הלב שלא נדם

נוסעים עכשיו, אנא חכי לנו עד שובינו

 

 

אנו נוסעים אליך צדיק יסוד עולם

נוסעים אליך רבינו

 

 

בלי לדעת שום דבר…

(מעבר)

                        

אור בהירות הדרך זורח עלינו

ואת תוהה לאן הולכים בניך

 

 

אל נא תבכי ארץ אהובה

(מעבר)

         

לגלות שוב את פניך

(מעבר)

            

אך הוא עודנו עומד שם משקיף וכוסף אליך

אנו נוסעים אליו אל הלב שלא נדם

נוסעים עכשיו, אנא חכי לנו עד שובינו

 

 

אנו נוסעים אליך צדיק יסוד עולם

נוסעים אליך רבינו

(מעבר)

                      

       

אנא חכי לנו עד שובינו

אנו נוסעים אליך צדיק יסוד עולם

נוסעים אליך רבינו