פתקא מרבינו – עדי רן

פתיחה

                        

                        

           

 

הסבא קיבל  פתקא מרבינו        

ובה סוד  הגאולה

להתקרב לרבינו , להתקרב לרבינו

ולהתחיל מהתחלה

 

תמיד לחזור לשורש בכרך או גם בחורש

זה רזה של התפילה

סוף מעשה, סוף מעשה

במחשבה תחילה

 

צדיק יסוד עולם, הרבה של כולם,

בונה את המשכן

יוצאים מנון שערי טומאה באים לנון שערי קדושה

נ נח נחמ נחמן מאומן

נ נח נחמ נחמן מאומן

 

 

הסבא קיבל  פתקא מרבינו        

ובה סוד  הגאולה

אין ייאוש , הרי ממילא תיכף

מתחיל הכל מהתחלה

 

העולם  הולכים  קדימה            

ואנחנו בסיבוב

מקיפים מימין הכיוון למעלה

וזה מה שחשוב

 

צדיק יסוד עולם…

 

(קטע מעבר כמו בפתיחה)

 

הסבא קיבל  פתקא מרבינו        

ובה סוד  הגאולה

להתקרב לרבינו , לקיים את עצותיו

להיות תמיד בשמחה  ולסמוך עליו

 

צדיק יסוד עולם…

סיום: