ואפילו בהסתרה – יוסף קרדונר

המפתח המקורי של השיר הוא F (או לשים גשר על שריג 7)

ואפילו בהסתרה

שבתוך ההסתרה

בוודאי גם שם

נמצא השם יתברך

X4

פזמון:

גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך

אני עומד, אני עומד 

אני עומד

גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך

אני עומד, אני עומד, אני עומד

X2